Nábytek s chladící jednotkou mimo zařízení

Tento druh chladícího a mrazícího nábytku je vhodný pro střední a větší prodejny a také tam, kde tepelné zisky a hluk z agregátů zabudovaných v nábytku neúnosně zhoršují prostředí v prodejně.
Jako zdroj chladu je možno použít buď jednotlivé kondenzační jednotky a nebo sdruženou jednotku koncipovanou buď jako chladící nebo mrazící, případně kombinovanou zajišťující jak chlazení, tak i mrazení. Kondenzační jednotky nebo sdružená jednotka jsou umístěny v samostatné strojovně chlazení.

Výhody tohoto řešení ve srovnání s nábytkem se zabudovanou kondenzační jednotkou jsou :
- výstavní plocha na jednotku délky je větší
- nižší spotřeba energie na jednotku výstavní plochy a to zvláště v případě použití sdružené jednotky kde jsou dosahované úspory 20 % až 30% a z toho plynoucí rychlejší návratnost investice
- větší šíře nabízených typů a variant nábytku, včetně většího výběru doplňků a možnosti volby barevného provedení
- kondenzační teplo vznikající za chodu zařízení je vyzařováno ve strojovně a nebo v případě použití sdružené jednotky z větší části do venkovního prostředí z kondenzátoru umístěného obvykle mimo objekt
- hlučnost tohoto nábytku je - zdrojem hluku jsou pouze ventilátory umístěné v nábytku
- u nábytku napojeného na sdruženou jednotku nemá porucha jednoho z kompresorů vliv na chod nábytku, zbývající kompresory výpadek výkonu do doby opravy nahradí

Nevýhody tohoto řešení ve srovnání s nábytkem se zabudovanou kondenzační jednotkou jsou :
- vyšší investiční náklady. U větších prodejen a při započtení nutných nákladů na odvod tepla z prodejny – klimatizace nebo vzduchotechnika – mohou být tyto náklady i nižší
- většinou nutnost stavebních úprav – odpady kondenzátu, kanálky pro potrubí chladiva a elektrické propojení zařízení
- pracnější montáž

Pro vybavení prodejen nábytkem tohoto provedení nabízíme chladící a mrazící nábytek španělského výrobce KOXKA. Obsáhlý sortiment tohoto výrobce je dále ve stručnosti popsán podle jednotlivých základních typů.
 

Obslužné vitríny

Nabízené typy obslužných vitrín s rovnými nebo oblými skly mají hloubku 1,2 metru a délky v násobcích modulu 0,625 metru od 0,625 metru do 3,75 metru. Délky jsou uvedeny bez bočnic. Výstavní plocha je u vitrín se statickým chlazením široká 0,81 metru a u vitrín s ventilátorovým chlazením je široká 0,91 metru a je z nerezového plechu. Tyto vitríny nemají spodní chlazený úložný prostor.
Jednotlivé délkové moduly je možno spojovat do souvislých řad. K dispozici jsou i rohové moduly umožňující zalomení řady vitrín v úhlu 45°, 90° a nebo 135°.
Většina z nabízených typů může být nabídnuta i v provedení samoobslužném – nízká skla. Některé typy je možno nabídnout rovněž v provedení mrazícím, případně teplém.
 

Přístěnné regály

Přístěnné chladící regály jsou určeny pro samoobslužnou nabídku mléčných výrobků, lahůdek, zeleniny, baleného masa a dalších potravin u nichž je požadováno uložení v chladu.
Hloubka nabízených regálů se podle provedení pohybuje od 0,97 metru do 1,17 metru, výška regálů se pohybuje od 2,05 metru do 2,25 metru a délky jsou 1,875 metru, 2,50 metru a 3,75 metru. Délky jsou uvedeny bez bočnic.
Jednotlivé délkové moduly je možno spojovat do souvislých řad. Mimo bočnice jsou k dispozici i zakončovací díly – čela umožňující sestavit s přístěnných chladících regálů ostrovy.
Podle typu zboží a způsobu jeho ukládání se liší provedení a vybavení jednotlivých přístěnných chladících regálů – umístění výparníku, možnost umístit do regálu přepravky, možnost zajíždět do regálu s kontejnery a nebo paletami, typ bočnic, počet, velikost a sklon polic, zrcadla nad zbožím, noční rolety atd.
 

Mrazicí vany

K mrazícím vanám náležejí v nabídce i mrazící vany s mrazící nástavbou s dvířky a rovněž mrazící skříně s dveřmi přes celou výšku.
Mrazící vany jsou nabízeny v mnoha variantách lišících se nejen rozměry, ale i umístěním výparníku, provedením pláště atp. Jednostranné mrazící vany mají hloubku od 1,07 metru do 1,47 metru a výšku 0,89 metru. Oboustranné mrazící vany mají podle provedení hloubku od 1,62 metru do 2,25 metru a výšku rovněž 0,89 metru. Délky mrazících van jsou 1,875 metru, 2,50 metru a 3,75 metru. Délky jsou uvedeny bez bočnic.
Mrazící vany s nástavbou a mrazící skříně mají hloubku od 0,94 metru do 1,12 metru, výšku od 2,05 metru do 2,25 metru. Délkové moduly jsou shodné s mrazícími vanami.
Jednotlivé délkové moduly je možno spojovat do souvislých řad. Pro mrazící vany jsou rovněž k dispozici zakončovací díly umožňující modifikovat jednotlivé sestavy podle požadavků zákazníků.
V závislosti na uloženém zboží je možno jednotlivé typy doplnit rošty, koši, děliči a nočními kryty.
 

 
 
 
BACK - HOME