Technologie pro chladírny, mrazírny a přípravny
 
Kondenzační jednotky
 

Kondenzační jednotky jsou nejběžnějším typem agregátu používaným v chladících a mrazících zařízeních rozmanitého provedení a účelu.

Pokud je z kondenzační jednotky oddělen kondenzátor a je umístěn mimo ni, pak hovoříme o kompresorové jednotce.

Pro pokrytí požadovaných provozních a výkonových požadavků nejen v chladírnách a mrazírnách nabízíme kondenzační jednotky pro odpařovací teploty v rozsahu od +10° C do –50° C a od 1 kW do 90 kW chladícího výkonu.
Rozměry kondenzačních jednotek jsou od 0,31 m x 0,42 m a výšce 0,31 metru u těch nejmenších výkonů až po 1,80 m x 1,10 m a výšce 1,90 metru u nejvýkonnějších jednotek.

V kondenzačních jednotkách jsou pro zajištění dlouhodobé provozní spolehlivosti, energetické účinnosti a nízké hlučnosti používány kompresory renomovaných značek – Danfoss,Elektrolux, Danfoss-Maneurop a Copeland v provedení od

hermetických pístových přes hermetické scroll kompresory až po pístové kompresory polohermetické. Samozřejmostí je používání ekologických chladiv.

Kondenzační jednotky větších výkonů je možno doplnit zařízením pro zpětné získávání tepla zpravidla využívaného pro ohřev teplé užitkové vody.

 
 
Paralelní jednotky
 

Tam, kde je za provozu požadován dělený výkon je výhodné nasazení paralelních jednotek. Tyto požadavky se často vyskytují při návrhu chladicího a mrazícího zařízení pro prodej a skladování potravin.

Paralelní jednotky jsou osazeny dvěma kompresory jejichž výkon je nejčastěji v poměru 30% a 70% z celkového výkonu jednotky. Chod jednotky je ovládán rozváděčem tak, aby byl optimálně využit výkon jednotlivých kompresorů.
Nabízené paralelní jednotky jsou pro odpařovací teploty v rozsahu od +10° C do –40° C a od 3 kW do 70 kW chladícího výkonu.

Rozměry paralelních jednotek jsou od 1,00 m x 0,70 m a výšce 0,60 metru u nejmenších výkonů až po 1,80 m x 1,10 m a výšce 1,90 metru u jednotek nejvýkonnějších.

V jednotkách jsou používány scroll kompresory Copeland pro chladivo R404A.

Paralelní jednotky je možno doplnit zařízením pro zpětné získávání tepla zpravidla využívaného pro ohřev teplé užitkové vody.

 
Sdružené jednotky
 

Pro aplikace kde je požadován proměnlivý chladicí výkon v čase jsou vhodným řešením sdružené jednotky. Typickou oblastí nasazení těchto jednotek jsou větší obchody v nichž je umístěn rozmanitý chladicí a mrazicí nábytek v prodejní části a pro skladování jsou v zázemí chladicí a mrazicí boxy.

Jedná se o vícekompresorové stroje vybavené rozváděčem s elektronickým řízením chodu tak, aby byl optimalizován chod jednotky jak co do požadovaného výkonu, tak i rovnoměrné doby chodu jednotlivých kompresorů jimiž je sdružená jednotka osazena. Tím je docíleno, že opotřebení jednotlivých kompresorů je shodné a žádný z nich není přetěžován. Současně je možno v rozváděči sledovat jak současné, tak i minulé parametry provozu jak vlastní jednotky, tak i jednotlivých koncových míst připojených na chladicí okruh.

Koncept sdružené jednotky umožňuje jak umístění všech základních částí - kompresorů, rozváděče i kondenzátoru – v jednom prostoru, tak i oddělené umístění jednotlivých částí. Tím je umožněno citlivě reagovat na požadavky týkající se umístění jednotky, její hlučnosti, přístupu k vnějšímu vzduchu pro kondenzátor včetně jeho hlučnosti a přístupu obsluhy k řídícímu rozváděči.

Sdružené jednotky mohou být navrženy jak pro oblast chlazení, tak i pro oblast mrazení, případně pro pokrytí požadovaného výkonu v obou oblastech současně.


Za provozu vykazují sdružené jednotky nezanedbatelné úspory energie. Z praxe vyplývá, že se tyto úspory případ od případu liší, prakticky se však pohybují okolo 30% oproti řešení shodného provozu jednotlivými kondenzačními jednotkami.
Sdružené jednotky je možno doplnit zařízením pro zpětné získávání tepla zpravidla využívaného pro ohřev teplé užitkové vody.

Pro umístění sdružené jednotky je oproti jednotlivým kondenzačním jednotkám potřebná menší plocha strojovny.

 
Výparníky
 

Výparníky se svojí konstrukcí liší podle druhu chlazeného prostoru pro nějž jsou určeny. Jednotlivé typy výparníků jsou rozdílné podle provedení chladícím výkonem, uspořádáním ventilátorů, dofukem vzduchu, způsobem odtávání a v neposlední řadě i materiály použitými při výrobě.

Výkony nabízených výparníků firmy FRIGA-BOHN se podle provedení a způsobu použití pohybují od cca 0,2 kW u nejmenších typů po cca 160 kW u typů největších.

Rozměry výparníků jsou velmi proměnné jak podle typu výparníku, tak i podle požadovaného chladícího výkonu.

Volba typu výparníku do značné míry určuje budoucí provozní podmínky v chlazeném prostoru. Pro určení vhodného typu výparníku je proto potřebné znát podmínky a požadavky na provoz v prostoru kde bude výparník umístěn.

 
Kompaktní jednotky
 

Kompaktní jednotky jsou vhodným řešením tam, kde není k dispozici strojovna chlazení a nebo jiný vhodný prostor pro umístění kondenzační jednotky a je potřeba umístit technologii pro chlazení a nebo mrazení přímo na izolační box a to buď na stěnu a nebo na strop.
 

Z hlediska technického je kompaktní jednotka vybavena vším potřebným pro chod a řízení provozu. Výkonově jsou kompaktní jednotky schopny zajistit chlazení izolačních boxů od objemu boxu 4 m3 do 150 m3 a mrazení v izolačních boxech od objemu boxu 3 m3 do 140 m3.. Tyto objemy je nutno brát jako orientační vzhledem k izolačním vlastnostem a rozmanitému provozu jednotlivých boxů.

Osazení jednotky na izolační box je snadné a vyžaduje pouze patřičně dimenzovaný přívod elektrické energie a odpad vody

 
BACK - HOME